Bahie Arabians

Shahbaz al Shadiya


Arabialainen täysiverinen dom ori, 157 cm
syntynyt 08.10.2014 (3v - 08.01.2015)
matkaratsastus 15km ihanneaikamatkat
kasvattaja Shadiya Arabians
omistaja Calla (VRL-11247)
i. Fareed al Shadiya
ii. Thawab al Qadir+ iii. Empera LIA+
iie. Tharwaah Abaan al Rayad++++
ie. SA Faizah iei. Shake It Rowland
iee. SA Fatinah
e. Shakeela al Shadiya
ei. Maarouf GZA
eii. Ch Amal's Macchiato/
KTK-II
eie. Amal's Paithanera
KTK-II, YLA3, KRJ-I
ee. SA Shamiera eei. Syanid Galax
eee. Empire's Soraya


iiii. Emrorio Armani al Rayad 
iiiii. *C Aramani++++ 
iiiiii. Cyprian++++ 
iiiiie. G Allumeria+++ 
iiiie. Ch *W Laurel Foruja++++ (KTK-III) 
iiiiei. WKE Laurel Afire 
iiiiee. Mahfouza++ 

iiie. Aamira LIA+ 
iiiei. Aamir Badiyaah al Rayad 
iiieii. Amir Shael al Bahreyn 
iiieie. Farida Khalifa (YLA3) 
iiiee. Amal LIA 
iiieei. Abraxas Ibn Moniet 
iiieee. Adel Zaza 

iiei. Trojan D+++ (KRJ-II) 
iieii. VIR MVA Ch Kashmir’s Hoax (KTK-III, KRJ-IV)  
iieie. Ch Dahabu Psycho (KRJ-IV, KTK-III, YLA2) 
iieiei. Magnum Psyche 

iiee. Kalahari al Rayad 
iieei. Khaldun F 
iieeii. Dhark Dhestiny++++/ 
iieeie. Bint Melikaa++ 
iieee. BT Calendyr 

ieii. VIR MVA Ch Dahabu Ibn Leges++++ (KTK-II, YLA2, VAHY-II, NALA-III) 
ieiii. Ch Des Lumen Silen’ Leges (KTK-II, JPA-AB, YLA2) 
ieiiii. VIR MVA Ch Paithann Embellishment (KTK-III) 
ieiiiii. VIR MVA Ch Paithan (KTK-I) 
ieiiiie. Ch Wall’s Juliet 
ieiiie. VIR MVA Ch Ezmeralda (KTK-I) 
ieiiiei. Kalliometsän Eldorado 
ieiiiee. Celine 
ieiie. Dahabu She B Jiggy (KTK-III, KRJ-III) 
ieiiei. Bialas 
ieiiee. Dahabu She B Happy 
ieiieei. Al Masree Wajihu 
ieiieee. She B Jammin (KTK-III, RTLA-III) 
ieiieeei. Zbroja 
ieiieeee. Wilzca Jagoda 

ieie. Djamila HLA 
ieiei. KWB Charleston (KRK-I, KTK-III) 
ieieii. Feelgood Lucjan (KTK-II) 
ieieiii. Bialas 
ieieiie. Anastazja 
ieieie. Farr Nakhat (KRJ-II, YLA2, KTK-II) 
ieieiei. VIR MVA Ch KWB Sumuqan (KTK-II, KeRJ-III, KRJ-III) 
ieieieii. Fire’s Hope 
ieieieie. G Roabalah Al Sadik 
ieieieiei. Simeon Sadik 
ieieieieii. Asfour 
ieieieiee. Naphaara Al Shawaa 
ieieieieei. Pharasha Al Sharaf 
ieieieieee. Nabawia 
ieieiee. VIR MVA Ch Mojave Queen (KTK-III, YLA3) 
ieiee. Hooligan’s Dhahlia (KTK-III) 
ieieei. VIR MVA Ch Hooligan Drowsy Dreamdust (KTK-III, KeRJ-III, YLA1) 
ieieeii. Waterfall’s Underground (AP1, VAHLA1, YLA2) 
^
ieieeie. Hooligan Little Princess (KeRJ-II) 
^
ieieee. Smeanol’s Ambel Nabeel (KeRJ-III) 
ieieeei. VIR MVA Ch Pilgrim (ERJ-III) 
^
ieieeee. Ch Finel Madon (KTK-III) 
^

ieei. SA Al-Waheed (YLA2, WRJ-II, LJK-I) 

ieee. IS Fatima 
Tämä on virtuaalitalli / This is a SIM-game stable
Ulkoasu © Vapaasti kopioitavaa by evia & Milja  |  Taustakuva © Velvet Factory  |  Kuva © Hauru

Bahie Arabians