Bahie Arabians

Sheza al Shadiya


Arabialainen täysiverinen SEA
tamma, 152 cm
syntynyt 07.06.2015 (3v - 07.09.2015)
matkaratsastus 15km ihanneaikamatkat
kasvattaja Shadiya Arabians
omistaja Calla (VRL-11247)
i. Bahrain al Shadiya
ii. Elgwir Rasim
KRJ-I
iii. Nile Sheik al Rayad
iie. Elgwir Rasmalda
ie. SA Basheerah iei. Shandel Prince Shienkh
YLA2, WRJ-III
iee. Banten N++++
e. Sheyda al Shadiya
ei. Waheed al Najya
eii. Bahir Diya PRI
eie. Bahie Zeynah Wa'd
ee. Mayara Shereel eei. SA Ghazwan Shahir+//
eee. Sarmadee Nada N

Tämä on virtuaalitalli / This is a SIM-game stable
Ulkoasu © Vapaasti kopioitavaa by evia & Milja  |  Taustakuva © Velvet Factory  |  Kuva © Hauru

Bahie Arabians